มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
Power Bi Advanced Power Query 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 24 กันยายน 2563 , 15:26:15 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 1,045 ครั้ง
  

     Power Query คือเครื่องมือด้าน Data Analysis ของ Excel ที่จะช่วยให้เราปรับแต่งข้อมูล (Data Transformation) เชื่องโยงข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้มากมายหลายแหล่ง (Multi Data Source)สามารถให้เรา รวมข้อมูล (Merge) แยกข้อมูล (Extract) ปรับแต่งข้อมูล (Shaping) ให้ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์ข้อมูล และ Power Query ยังใช้ในการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำ Data Model ด้วย Power Pivot โดยจะเก็บขั้นตอนในการปรับแต่งเพื่อให้เราสามารถทำงานดังกล่าวซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ โดยการบันทึกการปรับแต่งข้อมูลนั้นเพียงครั้งเดียว
         เนื่องจากผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Power BI Advanced Power Query ที่จัดขึ้นโดย 9Expert Training รวมเวลา 2 วัน ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Power BI DesktopและPower QueryEditor ในการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อได้อย่างเหมาะสม โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

1. การนำเข้าข้อมูลประเภทไฟล์ โฟลเดอร์ และข้อมูลบน Cloud  ประกอบด้วย

 • Text/CSV File, Excel File, Log File
 • การนำไฟล์ทั้งหมดใน Folder มารวมกันอัตโนมัติ
 • การนำเอา Excel Worksheet มารวมกันอัตโนมัติ

     ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลจาก Excel มีขั้นตอนดังนี้

    1.1 ที่หน้าต่าง Power BI Desktop คลิก Get Data > Excel

    1.2 เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้าแล้วกด Open

    1.3 เลือกตารางที่ต้องการใช้งาน ซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตาราง จากนั้น กด load

    1.4 ตัวอย่างข้อมูลที่เลือกจะถูกโหลดเข้ามาที่ Power BI Desktop สามารถดูได้จากแถบหน้าต่าง Data View

2. การแปลงข้อมูลด้วย Power Query ประกอบด้วย

 • Data Shaping ได้แก่ Remove Row, Remove Column, Remove Error
 • Data Cleansing ได้แก่ Remove Duplicate, Filter, Clean / Trim, Upper, Lower
 • Data Extracting ได้แก่ Split Column, Extract, Merge, Column by Example
 • Data Transformation, Transpose, Pivot Column, Unpivot Column, Data Summarization, Grouping, Count Rows
 • Column Calculation ได้แก่ Custom Column, การใช้ Function, Index Column, Conditional Column, Duplicate Column
 • การ Join Table ได้แก่ Left Outer, Right Outer, Full Outer, Inner, Left Anti, Right Anti, Append

    ตัวอย่างการแปลงข้อมูล โดยการ Split Column ซึ่งเป็นการแยกคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ออกเป็นหลายคอลัมน์ เช่น ชื่อ-สกุล จากที่อยู่คอลัมน์เดียวกัน เมื่อต้องการแยกออก มีขั้นตอนดังนี้

2.1 จากหน้าจอ Power BI Desktop สามารถไปที่หน้า Power QueryEditor ได้โดยคลิก Transform data ใน Home Tab

2.2 ที่ Transform Tab คลิกเลือก Split Column Icon

2.3 เลือกประเภทที่ต้องการ Split ในที่นี้ เลือก by Delimiter

2.4 กำหนดรายละเอียด เช่น Split Column by Delimiter เลือก Space at Each occurrence of the delimiter หมายถึง เมื่อเจอช่องว่างให้แยกคอลัมน์

2.5 คลิกปุ่ม OK จะได้ผลดังภาพ

3. ภาษา M (M Language)  เพื่อใช้เป็นภาษาสคลิปต์ที่ทำงานที่หลังฉากเมื่อเราต้องการสร้างสูตรด้วย Power Query ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบ Graphic User Interface สามารถป้อนโค้ดได้อย่างพลิกแพลงหลากหลายกว่าโค้ดที่ได้จากการเลือกเมนูคำสั่งและตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย

 • ตัวแปร, Data Type, Operation, Built-In Function
 • การทำงานกับตาราง (Table)
 • การทำงานกับฟิลด์ (Field)

ตัวอย่างการทำงานกับตารางและฟิลด์ โดยการสร้าง Custom Column เพื่อการคำนวณ มีขั้นตอนดังนี้

3.1 ที่ Add Column Tab คลิกเลือก Custom Column icon

3.2 กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 

 • New Column Name ระบุชื่อตัวแปรที่เรากำหนดขึ้น
 • Custom Column Formula ระบุสูตรที่เราต้องการให้คำนวณ 

3.3 คลิกปุ่ม OK จะได้ผลดังภาพ

ที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนของการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop และ Power Query Editor ซึ่งผู้สนใจศึกษารายละเอียดในส่วนต่างๆ สามารถดาวโหลด Power BI Desktopแบบ Free มาทดลองใช้งานได้ที่ https://powerbi.microsoft.com หรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมได้ในองค์กรต่างๆ ซึ่งดำเนินการจัดทำเป็นตารางฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

ที่มาข้อมูล : บริษัท 9Expert Training  (https://www.9experttraining.com, http://www.9expert.co.th)

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  10
จำนวนผู้ชม :  40407
Blog :  areerat
  เรื่องย้อนหลัง
Power Bi Advanced Power Query
Data Analysis Expression (DAX) for Power BI
รู้จักกับโปรแกรม Power Bi Desktop
การพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแร...
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยใช้ซอฟต์แวร์ Hadoo...
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Server
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM...
การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดซื้อในองค์...
กว่าจะเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน "การพัฒนาโปรแกรม" สักเล่ม
หัวใจสำคัญขององค์กร อีกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี