มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ฟังก์ชั่น PHP ตรวจสอบปีงบประมาณ 
โพสโดย บรรชา ไพอุปรี     วันที่ 20 ตุลาคม 2559 , 10:54:48 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 2,352 ครั้ง
  

ฟังก์ชั่น PHP ตรวจสอบปีงบประมาณ :

<?php
$mm=date('m');  //เดือนปัจจุบัน
$yearbudget=DATE('Y')+543;  //ปีปัจจุบัน

$m="$mm";
$y="$yearbudget";

//เริ่มตรวจสอบเงื่อนไข

if($m>=10) { $show=$y+1; }else{ if($m>=1){ $show=$y; }

}
echo"เดือน $mm : ปี $y";
echo" <-------> ";
echo "เดือน $m ปีงบประมาณ $show";

?>

ผลลัพธ์ : เช่น
เดือน 10 : ปี 2559 <-------> เดือน 10 ปีงบประมาณ 2560

 

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายบรรชา ไพอุปรี
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  20
จำนวนผู้ชม :  56261
Blog :  buncha
  เรื่องย้อนหลัง
Event On Text Input
ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ ก่อนทำการอัพโหลด
Export mysql database
ฟังก์ชั่น PHP ตรวจสอบปีงบประมาณ
การนับจำนวน textbox ในฟอร์ม
พื้นฐานเรียนรู้กับ คำสั่ง บน Linux
PHP กับฟังก์ชั่น บวก ลบวันที่ และเวลา
คำนวณหาจำนวนวัน ระหว่างวันแรก ถึง วันสุดท้าย
PHP คำนวณหาระยะห่างระหว่างวันที่
Export to CSV PHP Script
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี