มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ยังไม่มีการเขียนบทความ
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
ตำแหน่ง :  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา , รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หน่วยงาน :  ภาควิชาเคมี
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  0
จำนวนผู้ชม :  0
Blog :  jutamas
  เรื่องย้อนหลัง
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี