มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค้นหาชื่อ-สกุล  
 
   ผลการค้นหา
นางนันทา กิจแสวง
นายบรรชา ไพอุปรี
นายบุญถนอม จันทร์ชนะ
นายบุณพจน์ บุญไพโรจน์
นายปฏิมากร ดวงชัย
ประสิทธิชัย พูลผล
ปริญญา บุญศรัทธา
นายปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
นางปุชนีย์ อินทะนา
นายพจนารถ พันธัง
พัชรินทร์ ดั่งฐากูร
นางสาวพิไลพร ครองก่ำ
พุทธินันท์ บุญเรือง
นางสาวภัทรลภา มาระศรี
ภาคินัย บุญไพโรจน์
มณีวรรณ สาระไทย
นางรัชนี นิคมเขตต์
รุ้งลาวัลย์ ลิ่วชวโรจน์
ลักษณา ทองทศ
วริชาวรรณ คำมุลตรี
วาสนา สะอาด
นายวิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ
นายวิชิต คำพิภาค
Page : 1 2 3 4

 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
ทำความรู้จักกับสาย Fiber Optic
OKRs และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง
Wireless Local Area Network (Wlan)
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลัก...
Digital Literacy อยู่ใกล้ตัว
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรื...
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร : การเตรียมตัวสำหรับการกลับมาทำงาน
 
  บทความยอดนิยม
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร? (26282)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM... (21223)
Cmos และการ Clear Cmos ทำอย่างไร (16295)
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (16186)
หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งโรงไฟฟ้า (14347)
  สมาชิกใหม่
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี