มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
php คำนวนอายุ, script php, script คำนวนอายุ 
โพสโดย บรรชา ไพอุปรี     วันที่ 16 สิงหาคม 2554 , 13:58 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

Script PHP เอาไว้คำนวนอายุแบบแสดง ว่าอายุเท่าไหร่ กี่ปี่ กี่เดือน กี่วันแล้ว ลองมาดูคับ


1.<?PHP
2.function calage($pbday){
3.$today = date(“d/m/Y”);
4.list($bady , $bmonth , $byear) = explode(“/” , $pbday);
5.list($tday , $tmonth , $tyear) = explode(“/” , $today);

6. if($byear < 1970){
7.  $yearad =1970 – $byear;
8. $byear =1970;
9.  }else{
10.  $yearad ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 6,076 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การเปรียบเทียบเวลาในฐานข้อมูล Mysql 
โพสโดย บรรชา ไพอุปรี     วันที่ 8 สิงหาคม 2554 , 10:34 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

SELECT * FROM table booking WHERE (StartDate BETWEEN '2011-05-17' and '2011-05-20') OR (EndDate BETWEEN '2011-05-17' and '2011-05-20')

 

 

Create Table Stu_Table (Stu_Id varchar(2), Stu_Name varchar(15), Stu_Dob datetime);

 

insert into stu_table values('1', 'Komal', '1984-10-27 02:10:00');
insert into stu_table values('2', 'Ajay', '1985-04-19 12:10:25&# ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,021 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
MySQL INSERT DUPLICATE KEY UPDATE  
โพสโดย บรรชา ไพอุปรี     วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 , 17:30 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

ตามตัวอย่างผมจะเก็บ LOG ว่า IP แต่ล่ะ IP มีการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กี่ครั้งต่อวัน ผมออกแบบตารางดังตัวอย่างครับ

count_ip
 

CREATE TABLE `count_ip` (
`ID` int(10) NOT NULL auto_increment,
`DATE` date NOT NULL,
`IP` varchar(32) NOT NULL,
`NUM` varchar(3) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ID`),
UNIQUE KEY `IP` (`IP`)
)

ตัวอย่าง (1) ผมจะใช้การ INS ...
อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,099 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Action Form : เทคนิค action form ได้มากกว่าหนึ่งหน้า น่าสนใจ 
โพสโดย บรรชา ไพอุปรี     วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 , 17:20 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

<script language="javascript">
function fncSubmit(strPage)
{
if(strPage == "page1")  
{       
document.form1.action="page1.cgi";   
}
 
if(strPage == "page2")  
{     
document.form1.action="page2.cgi";
}   
    
 

...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 985 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Script คำสั่งพิมพ์ JavaScript Auto Print Preview 
โพสโดย บรรชา ไพอุปรี     วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 , 17:16 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ JavaScript ควบคุม Web Browser ในการ Print Preview หน้า HTML

<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com Tutorial</title>
</head>
<body>

<script language="javascript">
function printpr()
{
var OLECMDID = 7;
/* OLECMDID values:
* 6 - print
* 7 - print preview
* 1 - open window
* 4 - Save As
*/
var PROMPT = 1; // 2 DONTPROMPTUSER ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 2,626 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2 3 4        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายบรรชา ไพอุปรี
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  20
จำนวนผู้ชม :  56257
Blog :  buncha
  เรื่องย้อนหลัง
Event On Text Input
ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ ก่อนทำการอัพโหลด
Export mysql database
ฟังก์ชั่น PHP ตรวจสอบปีงบประมาณ
การนับจำนวน textbox ในฟอร์ม
พื้นฐานเรียนรู้กับ คำสั่ง บน Linux
PHP กับฟังก์ชั่น บวก ลบวันที่ และเวลา
คำนวณหาจำนวนวัน ระหว่างวันแรก ถึง วันสุดท้าย
PHP คำนวณหาระยะห่างระหว่างวันที่
Export to CSV PHP Script
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี