สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog   |  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    

          ยินดีต้อนรับสู่ OCN Blog  ช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น อัพเดทเรื่องราวต่างๆของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           OCN Blog มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อคิดเห็น และร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคต

 
การบริหารจัดการทั่วไป
 
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคน...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รับมือกฎหมาย...
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
ติดตั้งโปรแกรม Aduino เพื่อการใช้งาน Board EPS8266 บน Aduino IDE
อ่านทั้งหมด 
 
การบริหารงานบุคคล
 
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
 
 
 
การเงินและทรัพย์สิน
 
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ
อ่านทั้งหมด 
 
เรื่องทั่วไป
 
พื้นฐานเรียนรู้กับ คำสั่ง บน Linux
ไวรัส Facebook , Youetobe ผมเจอกะตัวเอง เผื่อเป็นประโยชน์ ครับ
การรักษาคำพูด = การรักษาเกียรติ. คำมั่นสัญญา
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
อ่านทั้งหมด 
 
การประกันคุณภาพ
 
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน
ความหมายของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามเกณฑ์การประเมิน
การกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554
อ่านทั้งหมด 
 
IT , เทคโนโลยี
 
Power Bi Advanced Power Query
การใช้งาน Studiox เพื่อสร้างวิชาบน Thai MOOC
MOOC มาตรฐานของการเรีนออนไลน์แห่งอนาคต
ืNetwork Design and Configuration
อ่านทั้งหมด 
 
   
 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลัก...
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รั...
Power Bi Advanced Power Query
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
ติดตั้งโปรแกรม Aduino เพื่อการใช้งาน Board EPS8266 บน Aduino...
การใช้งาน Studiox เพื่อสร้างวิชาบน Thai MOOC
MOOC มาตรฐานของการเรีนออนไลน์แห่งอนาคต
ืNetwork Design and Configuration
 
  บทความยอดนิยม
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร? (24362)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM... (20151)
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (16028)
Cmos และการ Clear Cmos ทำอย่างไร (15783)
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean (12678)
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี