มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” (ออนไลน์) 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 20 กันยายน 2564 , 13:33 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” (ออนไลน์) สามารถสรุปเนื้อหาสาระความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถสรุปพอสังเขปได้ลิงค์เอกสารรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” ออนไลน์ : https://docs.google.com/document/d/1-YnPeHDkPQDl4B6h2KiJcFexsvc-IG6e/edit และ https:/ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 92 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รับมือกฎหมายดิจิทัล" 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 25 กันยายน 2563 , 15:32 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

รายละเอียดบทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "รับมือกฎหมายดิจิทัล"

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 328 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 11 ตุลาคม 2562 , 10:47 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

              ถ่ายทอดและถอดบทเรียนจากการเข้ารับการฝึกอบรม

                  หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21”    

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้อนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21& ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 627 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 19 มกราคม 2561 , 11:35 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 
อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,159 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 19 มกราคม 2561 , 10:43 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

จากการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560ได้รับเนื้อหาสาระและความรู้จากวิทยากร โดยได้รวบรวม          เรียบเรียง เสริมเพิ่มเติมบางส่วน แ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 6,252 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางรัชนี นิคมเขตต์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  8
จำนวนผู้ชม :  29006
Blog :  ratchanee
  เรื่องย้อนหลัง
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลัก...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รั...
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม...
การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy wo...
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี