มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 
โพสโดย รัชนี นิคมเขตต์     วันที่ 11 ตุลาคม 2562 , 10:47:31 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 628 ครั้ง
  

              ถ่ายทอดและถอดบทเรียนจากการเข้ารับการฝึกอบรม

                  หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21”    

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้อนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่  6-7 มิถุนายน 2562  จึงได้นำเนื้อหาสาระความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มาสรุปเพื่อถ่ายทอดและถอดบทเรียนแก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวคิดเพื่อปรับบริบทในการทำงาน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป รายละเอียดตามลิงก์  http://www.ubu.ac.th/blog/images_up/cont792019101110434741.pdf

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางรัชนี นิคมเขตต์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  8
จำนวนผู้ชม :  29009
Blog :  ratchanee
  เรื่องย้อนหลัง
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลัก...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รั...
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม...
การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy wo...
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี