มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค้นหา   หมวด
 
   ผลการค้นหา
OKRs และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ฉัตรชัย พรหมนา  1 ตุลาคม 2564   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” (ออนไลน์)
รัชนี นิคมเขตต์  20 กันยายน 2564   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
อรุณศรี โพธิโกฏิ  17 กันยายน 2564   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร : การเตรียมตัวสำหรับการกลับมาทำงาน
ฉัตรชัย พรหมนา  2 ตุลาคม 2563   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รับมือกฎหมายดิจิทัล"
รัชนี นิคมเขตต์  25 กันยายน 2563   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
ติดตั้ง Grafana Dashboard
สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ  3 เมษายน 2563   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
รัชนี นิคมเขตต์  11 ตุลาคม 2562   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองกลหรือจะสู้สมองคน”
ฉัตรชัย พรหมนา  1 ตุลาคม 2562   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
อรุณศรี โพธิโกฏิ  1 ตุลาคม 2562   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
ติดตั้งโปรแกรม Aduino เพื่อการใช้งาน Board EPS8266 บน Aduino IDE
ธนศักดิ์ ท่าโพธิ์  18 กันยายน 2562   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ฉัตรชัย พรหมนา  4 เมษายน 2561   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป

รัชนี นิคมเขตต์  19 มกราคม 2561   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
“เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”
รัชนี นิคมเขตต์  19 มกราคม 2561   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
ภาคินัย บุญไพโรจน์  3 มกราคม 2561   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
ฉัตรชัย พรหมนา  13 ตุลาคม 2560   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
อรุณศรี โพธิโกฏิ  11 ตุลาคม 2560   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
ฉัตรชัย พรหมนา  1 ตุลาคม 2559   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
วาสนา สะอาด  29 กันยายน 2559   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
อรุณศรี โพธิโกฏิ  8 กันยายน 2558   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉัตรชัย พรหมนา  8 กันยายน 2558   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 Page : 1 2

 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
OKRs และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลัก...
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร : การเตรียมตัวสำหรับการกลับมาทำงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รั...
ติดตั้ง Grafana Dashboard
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองก...
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับ...
ติดตั้งโปรแกรม Aduino เพื่อการใช้งาน Board EPS8266 บน Aduino...
 
  บทความยอดนิยม
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (16066)
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean (12797)
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี (9940)
การบริจาคร่างกาย (9016)
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ (7320)
  สมาชิกใหม่
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี