มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค้นหา   หมวด
 
   ผลการค้นหา
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
วาสนา สะอาด  31 มีนาคม 2563   หมวด : การประกันคุณภาพ
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน
วาสนา สะอาด  17 กุมภาพันธ์ 2555   หมวด : การประกันคุณภาพ
ความหมายของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามเกณฑ์การประเมิน
วาสนา สะอาด  25 พฤศจิกายน 2554   หมวด : การประกันคุณภาพ
การกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554
วาสนา สะอาด  21 กรกฎาคม 2554   หมวด : การประกันคุณภาพ
การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
กมลวรรณ จันทป  21 กรกฎาคม 2554   หมวด : การประกันคุณภาพ

 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน
ความหมายของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามเกณฑ์การประเมิน
การกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษ...
การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศ...
 
  บทความยอดนิยม
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน (1521)
การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศ... (1494)
ความหมายของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามเกณฑ์การประเมิน (1382)
การกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษ... (1193)
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021" (442)
  สมาชิกใหม่
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี