มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค้นหา   หมวด
 
   ผลการค้นหา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
วิยะดา ธนสรรวนิช  30 มิถุนายน 2564   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
วิยะดา ธนสรรวนิช  4 เมษายน 2564   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
อรุณศรี โพธิโกฏิ  1 ตุลาคม 2563   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
อรุณศรี โพธิโกฏิ  1 ตุลาคม 2561   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
วาสนา สะอาด  17 ตุลาคม 2555   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
วาสนา สะอาด  17 ตุลาคม 2555   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ
วาสนา สะอาด  17 กุมภาพันธ์ 2555   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดทำประจำปี
วาสนา สะอาด  15 ตุลาคม 2554   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่ทางยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
วาสนา สะอาด  22 กรกฎาคม 2554   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน

 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรื...
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ
หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดทำประจำปี
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ...
 
  บทความยอดนิยม
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน (2773)
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน (1811)
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ (1530)
หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดทำประจำปี (1411)
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ... (1019)
  สมาชิกใหม่
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี