มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค้นหา   หมวด
 
   ผลการค้นหา
ทำความรู้จักกับสาย Fiber Optic
สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ  1 เมษายน 2565   หมวด : IT , เทคโนโลยี
OKRs และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ฉัตรชัย พรหมนา  1 ตุลาคม 2564   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
Wireless Local Area Network (Wlan)
สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ  1 ตุลาคม 2564   หมวด : IT , เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1” (ออนไลน์)
รัชนี นิคมเขตต์  20 กันยายน 2564   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
Digital Literacy อยู่ใกล้ตัว
ทัศนีย์ หนองกก  17 กันยายน 2564   หมวด : เรื่องทั่วไป
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
อรุณศรี โพธิโกฏิ  17 กันยายน 2564   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
วิยะดา ธนสรรวนิช  30 มิถุนายน 2564   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
วิยะดา ธนสรรวนิช  4 เมษายน 2564   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
วาสนา สะอาด  29 มีนาคม 2564   หมวด : แผนงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร : การเตรียมตัวสำหรับการกลับมาทำงาน
ฉัตรชัย พรหมนา  2 ตุลาคม 2563   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
อรุณศรี โพธิโกฏิ  1 ตุลาคม 2563   หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "รับมือกฎหมายดิจิทัล"
รัชนี นิคมเขตต์  25 กันยายน 2563   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
Power Bi Advanced Power Query
อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ  24 กันยายน 2563   หมวด : IT , เทคโนโลยี
สร้าง Chatbot ด้วย chatfuel และ Integromat เพื่องานบริการสารสนเทศ
ทัศนีย์ หนองกก  24 กันยายน 2563   หมวด : IT , เทคโนโลยี
ติดตั้ง Grafana Dashboard
สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ  3 เมษายน 2563   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
วาสนา สะอาด  31 มีนาคม 2563   หมวด : การประกันคุณภาพ
Docker
ณัฐพล มารุตะพันธ์  27 มีนาคม 2563   หมวด : IT , เทคโนโลยี
การนำเอา blended learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทวนธน บุญลือ  29 พฤศจิกายน 2562   หมวด : การเรียนการสอน
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
รัชนี นิคมเขตต์  11 ตุลาคม 2562   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองกลหรือจะสู้สมองคน”
ฉัตรชัย พรหมนา  1 ตุลาคม 2562   หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
ทำความรู้จักกับสาย Fiber Optic
OKRs และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง
Wireless Local Area Network (Wlan)
แลกเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม หลัก...
Digital Literacy อยู่ใกล้ตัว
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรื...
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร : การเตรียมตัวสำหรับการกลับมาทำงาน
 
  บทความยอดนิยม
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร? (26282)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM... (21221)
Cmos และการ Clear Cmos ทำอย่างไร (16294)
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (16186)
หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งโรงไฟฟ้า (14347)
  สมาชิกใหม่
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี