มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน
ขั้นตอนที่ 1/3

1. ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ด้วยการใช้ รหัสการเข้าใช้งาน internet ของมหาวิทยาลัย
2. ขณะนี้จำกัดสิทธิการสมัครสำหรับเจ้าหน้าที่และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เท่านั้น


username :
password :
 
 

ปิดให้บริการ

โปรดใช้เว็บใหม่ที่

UBU KM

https://www.ubu.ac.th/web/kmubu/km/ค้นหา
 
  บทความล่าสุด
ติดตั้ง Grafana Dashboard
การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA "2020 - 2021"
Docker
การนำเอา blended learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองก...
เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับ...
การ config Mikrotik VLAN-Switch Trunk and Access
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power Bi Desktop
Data Analysis Expression (DAX) for Power BI
 
  บทความยอดนิยม
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร? (19315)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM... (18899)
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (15746)
Cmos และการ Clear Cmos ทำอย่างไร (15244)
หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งโรงไฟฟ้า (13976)
  สมาชิกใหม่
นายณัฐพล มารุตะพันธ์
ประสิทธิชัย พูลผล
วีณาวรรณ ประชุมชิต
โตมร หลินหะตระกูล
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
  ดูสมาชิกทั้งหมด
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี