มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ืNetwork Design and Configuration 
โพสโดย วิชิต คำพิภาค     วันที่ 2 เมษายน 2562 , 13:48:04 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 1,606 ครั้ง
  

Network and design configuration คือ การออกแบบระบบเครือข่ายและการตั้งค่าระบบ ให้เหมาะสมกับระบบหน่วยงานให้เหมาะสม

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบเครือข่าย

         1. การศึกษาระบบเครือข่ายเดิม คือ ในการออกแบบระบบเครือข่ายนั้น ผู้ออกแบบจำเป็นต้องรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ขององค์กร อาทิเช่น ลักษณะโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ ลักษณะการทำงาน เป็นต้น
         2. การวิเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานหรือ ความต้องการส่วนบุคคล
        3. การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร เพื่อเก็บข้อมูลว่าองค์กรมีความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างไร
        4. การวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยี เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการใช้งานในเทคโนโลยีอย่างไร มีความทันสมัยมากน้อยเพียงใด

        5. การระบบโครงสร้างหลักของหน่วยงานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพมากที่สุดให้เหมาะสมกับหน่วยงาน เช่น โรงเรียน,โรงงาน, มหาวิทยาลัย, บริษัทฯ, ห้างร้าน เป็นต้น

       6. การจัดการจาจรบนระบบเครือข่าย เช่น การสร้าง Vlan การทำ Routing เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสาร ต่างๆ และ โปรแกรมทดสอบการใช้งาน

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oObLE6g0E4Ejgz-JUZKRCb4wOjoDIsL7

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายวิชิต คำพิภาค
ตำแหน่ง :  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน
หน่วยงาน : 
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  16
จำนวนผู้ชม :  81359
Blog :  wichit
  เรื่องย้อนหลัง
ืNetwork Design and Configuration
AR หรือ Augmented Reality คือ?
มงคลชีวิต 38 ประการ
ชนิดของ DVD
แก้ปัญหา Print Error Spooler
การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพ
NGN หมายถึง NGN-Next Generation Network
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร?
WiMax คือ อะไร
Port คอมพิวเตอร์ที่น่ารู้
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี