ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
   

สมัครสมาชิกใหม่

หมายเหตุ. ในการจองห้องประชุม ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกระบบก่อน "ขอบคุณครับ"

ปฏิทินการจองห้องประชุม

ตุลาคม :2563
พฤ
อา
28
29
30
3
4
17
25
31
1
2
3
4
5
6
7
8
รายงานการให้บริการทั้งหมด

คลิกดูปฏิทินการจองให้บริการสถานที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เดือน ปี และสามารถตรวจสอบดูข้อมูลที่ให้บริการ แต่ละห้องก่อนทำการจอง
สมัครสมาชิก คือ ต้องทำการสมัครสมาชิกในระบบเสียก่อน
ห้องประชุม คือ สามารถเลือกดูรายละเอียดข้อมูลในแต่ละห้องได้
ช่วยเหลือ คือ ส่วนในการแนะนำการใช้งานโปรแกรม และคู่มือการใช้งานระบบการจองใช้บริการ


 รายการห้อง
หน่วยงานภายใน/ภายนอก
สถานะ
ดู

**หมายเหตุ
= ผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
= รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

การปรับเปลี่ยน ระบบจองห้องประชุมใหม่ : 2014-04-30 [อ่าน 313]
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการให้บริการห้องประชุมและอุปกรณ์ของสำนักงานอธิการบดี : 2014-06-23 [อ่าน 255]
ปิดปรับปรุงห้องประชุม : 2015-02-27 [อ่าน 82]
เงื่อนไขการใช้ห้องประชุม ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 2019-08-05 [อ่าน 104]
ให้บริการ ห้องประชุมวารินชำราบ ห้องรับรองวารินชำราบ และ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ โดยประสานเจ้าหน้าที่โ : 2018-04-19 [อ่าน 86]
ตรวจสอบการใช้ห้องประชุม : 2015-06-30 [อ่าน 84]
ขอสงวนรูปแบบการจัดห้องประชุมศรีเมืองใหม่ เป็นรูปแบบตัวยู (U) ในห้วงการตรวจประเมินคุณภาพ : 2018-10-04 [อ่าน 20]
   
   


งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์
Tel. 045-353002,045-351354,045-353048 & Fax.045 288398Hotline : 3002,1354 E-Mail: WEBMASTER
                     MTR-UBU v.2.0 พัฒนาโดย.บรรชา ไพอุปรี